bdr-izdavac

BDR MEDIA je mlada firma koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg iskustva u osmišljavanju, proizvodnji, izdavaštvu i distribuciji raznih sadržaja na svim dostupnim medijima.

BDR MEDIA se bavi izdavaštvom i distribucijom i sastoji se od nekoliko različitih sektora:

Izdavački sektor:

N
Sektor izdavaštva DVD-ijeva
N
Sektor izdavaštva časopisa
N
Sektor izdavaštva knjiga

Sektor za distribuciju

N

Kreativni tim – dizajnera, prevodilaca, lektora

N

Izuzetno razrađenu distributivnu mrežu, koja pokriva sve gradove (opštine) u Srbiji

N

Tim komercijalista

N

Tim merchandisera

N

Kompletan vozni park koji obuhvata mini vanove i kombi prevoz

Pin It on Pinterest

Share This